Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-05T20:07:14+01:00
¼=25/100=250/1000 0.25
½=50/100=500/1000 0.5
3⅖=17/5=340/100=3400/1000 3.4
¹⁹/₂₀=116/100=1160/1000 1.16
1³⁷/₅₀=174/100=174/1000 1.74
⁷/₂₅=28/100=280/1000 0.28
¹/₂₀₀=0.5/100=5/1000 0.005
¹⁷/₂₅₀=6.8/100=68/1000 0.068
1¹⁹⁵/₅₀₀=239/100=2390/1000 2.39

Pozdrawiam ^^
2009-11-05T20:17:51+01:00
¼ = 0,25
½ = 0,5
3⅖ = 3,4
¹⁹/₂₀ = 0,95
1³⁷/₅₀ = 1,74
⁷/₂₅ = 0,28
¹/₂₀₀ = 0,005
¹⁷/₂₅₀ = 0,068
1¹⁹⁵/₅₀₀ = 1,39
O i jeszcze dodam aby potwierdzić słuszność moich obliczeń, że aby to policzyć należy podzielić licznik przez mianownik ułamka.
2009-11-05T20:18:18+01:00
¼=²⁵/₁₀₀=²⁵⁰/₁₀₀₀=0,25=0,250
½=⁵/₁₀=⁵⁰/₁₀₀=⁵⁰⁰/₁₀₀₀=0/1000=0,5=0,50=0,500
3⅖=¹⁷/₅=³⁴/₁₀=³⁴⁰/₁₀₀=³⁴⁰⁰/₁₀₀₀=3,4=3,40=3,400
¹⁹/₂₀=²⁹/₂₀=¹⁴⁵/₁₀₀=¹⁴⁵⁰/₁₀₀₀=1,45
1³⁷/₅₀=⁸⁷/₅₀=¹⁷⁴/₁₀₀=¹⁷⁴⁰/₁₀₀₀=1,74
⁷/₂₅=²⁸/₁₀₀=²⁸⁰/₁₀₀₀=0,28
¹/₂₀₀=⁵/₁₀₀₀=0,005
¹⁷/₂₅₀=⁶⁸/₁₀₀₀=0,068
1¹⁹⁵/₅₀₀=⁶⁹⁵/₅₀₀=¹³⁹⁰/₁₀₀₀=1,390