POMOCY!!

Zad.1
Funkcja f jest funkcją liniową.Znajdź kilka punktów nalezących do wykresu tej funkcji i zaznacz je w układzie współrzędnych.Narysuj wykres funkcji f.

c) f (x) = -x+2

Zad.2
Spróbuj zgadnąć, jaka liczba jest miejscem zerowym danej funkcji .Podaj współrzędne punktów przecięcia jej wykresu z osią x i z osią y.

a) y=x-5
b) y=2x
c) y= 1/2 x-1

Zad.3
Funkcję liniową określono wzorem:
y=5/3x-1/6

Ustal współrzędne punktów przecięcia wykresu tej funkcji z osiami układów współrzędnych.

Pliss o szybką odp ;)

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-05T20:11:25+01:00
Zad.1
Funkcja f jest funkcją liniową.Znajdź kilka punktów nalezących do wykresu tej funkcji i zaznacz je w układzie współrzędnych.Narysuj wykres funkcji f.
f (x) = -x+2
Punkty to np. (-1,3) , (0,2), (1,1),(2,0),(3,-1) zaznacz w układzie

Zad.2
Spróbuj zgadnąć, jaka liczba jest miejscem zerowym danej funkcji .Podaj współrzędne punktów przecięcia jej wykresu z osią x i z osią y.

a) y=x-5
miejsce zerowe x=5
z osią OX (5,0)
z osią OY (0,-5)
b) y=2x
miejsce zerowe x=0
z osią OX (0,0)
z osią OY (0,0)
c) y= 1/2 x-1
miejsce zerowe x=2
z osią OX (2,0)
z osią OY (0,-1)
Zad.3
Funkcję liniową określono wzorem:
y=5/3x-1/6

z osią OX (1/10,0)
z osią OY (0,-1/6)
4 4 4
2009-11-05T20:14:43+01:00
Y=-x+2
A(1;1)
B(2;0)
C(3;-1)
Zad 2
a) x=5
b) x=0
C) x=2
punktów przecięcia jej wykresu z osią x i z osią y.
a) x=5 y=-5
b)x=0 y=0
c) X=2 y=-1

Zad 3
y=-1/6 x=1/10
3 3 3
2009-11-05T21:24:35+01:00
Zad 1.
y=-x+2
A(1;1)
B(2;0)
C(3;-1)

Zad 2
a) x=5
b) x=0
C) x=2

a) x=5 y=-5
b)x=0 y=0
c) X=2 y=-1

Zad 3
y=-1/6 x=1/10
2 3 2