Odpowiedzi

2009-11-05T20:10:40+01:00
Austria za panowania Marii Teresy i Józefa II w XVIII w

1. Sankcja pragmatyczna Karola VI-
Wobec braku potomstwa męskiego Karol VI ustanawia sankcję pragmatyczną , która ustala zasady dziedziczności tronu w monarchiach habsburskich, dopuszczając do sprawowania władzy także kobiety.

2. Wojna o sukcesję austriacką
– po śmierci Karola VI tron obejmuje Maria Teresa (1740 r.);
– wybucha wojna o sukcesję austriacką (1740–48), w wyniku której Austria traci Śląsk (oprócz Śląska Cieszyńskiego) na rzecz Prus.

3. Wojna siedmioletnia (1756–63)
– następuje „przewrót przymierzy” – powstają dwa bloki militarne: Prusy i Wielka Brytania oraz Francja, Austria, Saksonia i Rosja;
– wojska pruskie atakują Saksonię w 1756 r., podbijają i bezwzględnie eksploatują państwo;
– sytuacja Prus ulega dramatycznemu pogorszeniu w wyniku połączenia działań wojsk rosyjskich i austriackich;
– „cud domu brandenburskiego” – śmierć carowej Elżbiety powoduje wycofanie się Rosji z wojny;
– pokój w Hubertsburgu (1763 r.) pozostawia Śląsk pod panowaniem pruskim.

4. Reforma monarchii austriackiej Marii Teresy i Józefa II
– następuje centralizacja monarchii;
– wprowadzają reformę podatkową – obłożenie podatkami kleru i szlachty;
– prowadzą politykę józefinizmu wobec Kościoła katolickiego: obciążenie Kościoła podatkami, zakaz wywozu pieniędzy do Rzymu, kasata zakonów kontemplacyjnych;
– biorą chłopów pod opiekę państwa.
4 3 4