1)Zapisz podane długości w kolejności od najmniejszej do największej:
a=0,007 km,b=20,54 cm,c=7 mm,d=25 m,e=0,56 km,f=600,5 m,g=5000 dm,h=2000mm
2)Włos ma średnicę około 0,07 mm.Jaka byłaby średnica włosa powiększonego milion razy?
3)Wpisz odpowiednie liczby:
1t=...kg=...dag=...g=...mg
...t=1 kg=...dag=...g=...mg
...t=...kg=...dag=1 g=...mg
4)Wpisz odpowiednie jednostki:
Duży pies waży około 40....
Piłeczka pingpongowa waży około 2...
Dorosły słoń waży około 5...
Kromka chleba waży około 1...
Książka waży około 30...
Kostka masła waży około 20...
Duża tabletka witaminy C waży 200...
5)Uzupełnij:
a)5 kg=...dag
2,5 t=...kg
47,2 dag=...g
b)4 i jedna druga kg=...g
2 i jedna czwarta t=...kg
10 i jedna piąta dag=...g
c)75 kg=...t
27 g=...dag
8,2 dag=...kg

1

Odpowiedzi

2009-11-05T20:21:22+01:00
1)Zapisz podane długości w kolejności od najmniejszej do największej:
a=0,007 km,b=20,54 cm,c=7 mm,d=25 m,e=0,56 km,f=600,5 m,g=5000 dm,h=2000mm
2)Włos ma średnicę około 0,07 mm.Jaka byłaby średnica włosa powiększonego milion razy?
3)Wpisz odpowiednie liczby:
1t=1000kg=100000dag=1000000g=1000000000mg
0,001t=1 kg=100dag=1000g=10000mg
...t=...kg=0,001dag=1 g=1000mg
4)Wpisz odpowiednie jednostki:
Duży pies waży około 40kg
Piłeczka pingpongowa waży około 2g
Dorosły słoń waży około 5t
Kromka chleba waży około 1dag
Książka waży około 30dag
Kostka masła waży około 20dag
Duża tabletka witaminy C waży 200mg
5)Uzupełnij:
a)5 kg=50dag
2,5 t=2500kg
47,2 dag=4720g
b)4 i jedna druga kg=4500g
2 i jedna czwarta t=2250kg
10 i jedna piąta dag=10,2g
c)75 kg=0,075t
27 g=2,7dag
8,2 dag=0,082kg

nie chce mi się więcej robić, mam nadzieję , że trochę pomogłam