Odpowiedzi

2009-11-05T21:06:43+01:00
W przeddzień Halloween zwykły rolnik z Śląska zauważył na swoim polu dziwne znaki.
owy rolnik przyjrzawszy się znakom stwierdził iż są to okręgi.
Pomyślał że to dzieciaki z pobliskiego domu zrobiły mu kawał.
Gdy w nocy przyszedł pod swoje pole aby nastraszyć dzieciaki ujrzał maleńkie światło.
Rolnik zaczął podążać za światłem.
W końcu doszedł do opuszczonego domu przy którym stał niezidentyfikowany obiekt.
Gdy tylko podszedł bliżej z obiektu wyłonił się głos: "Jesteśmy obcymi z planety Kronos przybywamy w pokoju"
Rolnik zapytał czy to oni robią owe ślady na jego polu.
Obcy wytłumaczyli mu że aby ich statek mógł latać potrzebują kukurydzy.
Rolnik przerażony wyglądem obcych
oddał im całą swoja kukurydze.
Gdy obcy odjeżdżali rolnik stracił przytomność.
Gdy się ockną leżał w swoim łózko i myślał ze to co się stało to tylko sen.
Gdy po południu poszedł na swoje pole ujrzał wycięta kukurydze i puste zbiorniki na nią.


On the eve of Halloween ordinary farmer from Silesia remarked on his ranch strange characters.
owy farmer looked at the signs said that they are circles.
He thought it was kids from a nearby house he did joke.
When the night came into his ranch to scare the kids saw a tiny light.
The farmer began to follow the light.
Finally he came to an abandoned house at which the object was unidentified.
As soon as the object came closer to the voice emerged: "We are aliens from the planet Kronos we come in peace"
The farmer asked if they would do these traces in its field.
Stranger explained to him that their ship could fly need corn.
The farmer looks terrified foreign
gave them all their maize.
When the stranger departed farmer lost consciousness.
When he lay awake in his bed and thought of what happened is just a dream.
When the afternoon he went to his field and saw cut maize and empty tanks on it.
3 4 3