1Wypisz wszystkie pod zbiory zbioru(a,b,c)

2.Wypisz 5 licz , które należą do przedziału<1,3>

3.Zapisz zdanie używając kwantyfikatorów i oceń jego wartość logiczną.
Następnie zapisz jego zaprzeczenie.
kwadrat każdej liczby powiększonej o 1 jest ujemny.


4.Dane są zbiory A=(x : x∈R ∧ x≤ - 6) ; B=(x:x∈R ∧ x> 4)

Zadnanie*5


Wyznacz AυB ; AпB ; A-B ; B-A , JEŚLI A=(-7,0) , B=(-3,+∞)


ZADANIE 6 Wypisz elementy <-3,3> п N

PLIS NA PONIEDZIAŁEK:)

3

Odpowiedzi

2009-11-05T20:26:02+01:00
1.potrzebny chyba rysunek?
2.1,2,3,1¼, 1½
3.
(x+1)²<0 (x∈R)
5.a)C=(-7,+∞)
b)C= (-3,0)
c)C= (-7,-3>
d)C=(0,+∞)

6.0,1,2,3
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-05T20:31:20+01:00
1. Wypisz wszystkie podzbiory zbioru {a,b,c}

{a},{b},{c},{a,b},{a,c},{b,c},{a,b,c},zbiór pusty

2.Wypisz 5 liczb, które należą do przedziału<1,3>

1; 1,5; 2; 2,7; 3;

3.Zapisz zdanie używając kwantyfikatorów i oceń jego wartość logiczną.
Następnie zapisz jego zaprzeczenie.
kwadrat każdej liczby powiększonej o 1 jest ujemny.

∀ - dla każdego
∃ - istnieje

∀x (x+1)²<0 - zdanie fałszywe
Zaprzeczenie: ∃x (x+1)²≥ 0

4.Dane są zbiory A=(x : x∈R ∧ x≤ - 6) ; B=(x:x∈R ∧ x> 4)

co z tym trzeba zrobić? napisz

Zadnanie*5
Wyznacz AυB ; AпB ; A-B ; B-A , JEŚLI A=(-7,0) , B=(-3,+∞)

AυB = (-7, +∞)
AпB = (-3, 0)
A-B = (-7, -3>
B-A = <0, +∞)

ZADANIE 6 Wypisz elementy <-3,3> п N

Jeżeli na lekcjach uważacie, że 0 jest liczbą naturalną to: 0, 1, 2, 3.
Inaczej: 1, 2, 3.
2 5 2
2009-11-05T21:41:11+01:00
Z1
a, b, c,ab,ac,bc,abc
Z2
1,1 1,2 1,3 2 2,2 2,4
Z3
∃x∈R x²>0