Zad.1.
W poniższych przykładach dokończ zapis równania reakcji chemicznej lub zaznacz, że reakcja nie zachodzi:
a) Ag + HBr ->
b) Pb + Ca 2+ ->
c) H3PO4 + NaOH ->
d) ZnO + SO3 ->
zad.2.
Oblicz ile atomów miedzi znajduje się w 12,8 g miedzi?
zad.3.
Wiązanie jonowe występuje w cząsteczkach:
a) O2, SO2, NaCl
b) NaCl, N2, CaO
c) N2, J2, KBr
d) KBr, KJ, NaCl
zad.4
Oblicz ile gramów siarczku sodu znajduje się w 400cm3 roztworu o stężeniu 2mole/dm3.
zad.5.
Do 20g 10% roztworu siarczku (VI) miedzi(II) dodano 5g wody. Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu.

proszę o szybką odp. pilne...

1

Odpowiedzi

2009-11-05T20:37:46+01:00
Zad1.
a) Ag + HBr -> nie zachodzi
b) Pb + Ca 2+ -> nie zachodzi
c) H3PO4 + 3NaOH -> Na₃PO₄ + 3H₂O
d) ZnO + SO3 ->ZnSO₄
zad2.
Masa molowa miedzi: 63,5 g/mol, co oznacza
63,5g - 6,02 × 10²³ atomów
tak więc
63,5g - 6,02 × 10²³ atomów
12,8 g - x
x= 1,21 × 10²³ atomów
zad3. Odp. D
zad4.
C= 2mol/dm³
V= 400cm³=0,4dm³

wzór: C=n/V (n-ilość moli)
po przkeształceniu: m=CV
n= 2mol/dm³x0,4dm³= 0,8mola

Na₂S=78g/mol

78g - 1mol
x - 0,8 mola
x= 62,4g

zad5.
mr1=20g
Cp1=10%
ms=?
ms=10x20÷100=2g
dolano 5g wody, więc
mr2= 20g+5g=25g
Cp2=?
Cp2= 2x100÷25=8%