Odpowiedzi

2009-11-05T20:25:35+01:00
Pasywacja metali, przejście niektórych metali, w środowisku kwasów tlenowych lub ich soli, w stan pasywny, w którym posiadają wyższy potencjał standardowy.

Przyczyną pasywacji metali jest powstanie na powierzchni metalu cienkiej warstwy tlenku, która tworzy się samorzutnie lub może być uzyskana wskutek anodowego utleniania metalu w odpowiednim elektrolicie. Pasywacja metali wykorzystywana jest jako ochrona przed korozją.
2 5 2