Odpowiedzi

2009-04-28T11:22:28+02:00
F(x)=x²-mx+1 przyjmuje tylko wartosci dodatnie
gdy delta jest ujemna i a>0 u nas a=1

Δ=m²-4
m²-4>0
m1=-2 m2=2

zrob przyblizony wykres na osi pozomej m na pionowej delta
m∈(-2,2)

Odp.m∈(-2,2)