Zad 1)
W sklepie sportowym obniżono ceny wszystkich towarów o taki sam procent. Jaka jest cena leżaka po obniżce?
Na rysunku: Namiot kosztował 300zł teraz kosztuje 264zł.
Leżak kosztował 125zł i trzeba obliczyć ile kosztuje
po obniżce
Zad2)
W pewnej szkole uczy się 560 uczniów, w tym 240 dziewcząt. O ile procent więcej jest w tej szkle chłopców niż dziewcząt? O jak procent mniej jest dziewcząt niż chłopców?

2

Odpowiedzi

2009-11-05T20:55:27+01:00
300 zł = 100%
264 zł = x
x = 264zł*100%/300zł
x = 264*100%/300
x = 88%
obniżka wynosi 12 %
czyli 100% = 125
88 % = x
x = 88% * 125 / 100% = 110
czyli leżak kosztuje 110 zł

2
100%=560 wszyscy
x = 240 dziewczyny
x = 240*100/560 = 24*10/56 = 42,8%
100 - 42,8 = 57,2 %
57,2 - 42,8 = 14,4 %
chłopców jest więcej o 14,4 %
dziewcząt jest mniej o 14,4 %

2009-11-05T21:03:52+01:00
1)
264*100%/300=88%

100%-88%=12% - obniżka ceny wszystkich towarów

0,88*125=110zł
Leżak kosztuje 110zł po obniżce.

2)
560-240=320 - liczba chłopców
240*100/320=75%

Dziewczyn jest o 25% mniej niż chłopców.