Statek płynący z prądem rzeki pokonuje odległość 104 km między przystaniami A i B w ciągu 8 godzin, zaś płynąc pod prąd tę samą odległość pokonuje w ciągu 13 godzin. Oblicz prędkość własną statku i prędkość prądu rzeki.

1

Odpowiedzi

2009-11-06T05:54:13+01:00
Korzystamy ze wzoru na prędkość:
v=d/t
v- prędkość
d = droga
t = czas
tu prędkość = prędkość rzeki (x) + prędkość statku (y)
lub prędkość = prędkość rzeki (x) - prędkość statku (y)

y + x = 104/8
y - x = 104/13 rozwiązujemy taki układ równań

y + x = 13 x = 13 - y
y - x = 8

y - 13 + y = 8
2y = 21
y = 10,5
x = 2,5

prędkość statku 10,5 km/h, prędkość rzeki 2,5 km/h

4 4 4