Odpowiedzi

2009-11-05T21:08:37+01:00
Środkie okręgu opisanego na prostokącie jest punkt przecięcia przekątnych prostokata, punkt ten oznaczmy przez S=(xs,ys)
ze wzoru na środek odcinka liczę współrzędne punktu S
a)xs=(1+5)/2=3 yx=(1+3)/2=2 S-(3,2)
ogólny wzór równania okręgu:r²=(x-xs)²+(y-ys)²
wzór do tego przykładu:r²=(x-3)²+(y-2)²
b)S=(-3,-1)
wzór: r²=(x+3)²+(y+1)²
c)S=(-1,5;2)
wzór:r²=(x+1,5)²+(y-2)²
1 5 1