Odpowiedzi

2009-11-06T16:38:56+01:00
Hej:)
Nie wiem czy o to chodzi ale Ci napisze :)
A)
Kariotyp - kompletny zestaw chromosomów komórki somatycznej organizmu. Kariotyp jest cechą charakterystyczną dla osobników tego samego gatunku, tej samej płci oraz dotkniętych tymi samymi aberracjami chromosomowymi (albo całkowicie zdrowymi). W kariotypie wyróżnia się autosomy (chromosomy nie różniące się u osobników różnych płci, u człowieka 22 pary) oraz chromosomy płci.

garnitur chromosomowy-Właściwy dla danego gatunku zestaw chromosomów w komórce haploidalnej (gameta, zarodnik, organizm haploidalny). Chromosomy różnią się wielkością i kształtem. Ilość chromosomów w garniturze chromosomowym jest stała i charakterystyczna dla danego gatunku. W zestawie chromosomów można wyróżnić autosomy (u człowieka 22) i chromosom płciowy - allosom (X lub Y). Komórki diploidalne np. somatyczne większości organizmów zawierają podwójną liczbę chromosomów tj. dwa ich zespoły, jeden dziedziczony po matce, drugi po ojcu (2n). chromosomy homologiczne.
tylko tyle wiem ale zawsze to coś :)