W którym akcie i scenie w "Zemście" mamy takie oto wątki:

- chwalenie Klary przez Papkina „O, królowo wszechpiękności!
Ornamencie człowieczeństwa! (...)”

- scena spotkania Wacława z Podstoliną, podczas, gdy starsza dama tłumaczy młodzieńcowi, dlaczego nadal jest zainteresowana kontynuowaniem romansu

„Zapłakałam zrazu rzewnie;
Nie mieć męża mocno boli,
Lecz i smutek w czasie tonie.”

b). I jeszcze prosiłbym o napisanie mi jakiegoś śmiesznego fragmentu podanie aktu i sceny, ale musi to zawierać KOMIZM SŁOWNY !!!

1

Odpowiedzi

2009-11-06T11:08:16+01:00
A)
- (Akt II, scena 7)
- (Akt II, scena 5)

b)
- (Akt IV, scena 5)
Bardzo proszę” ... mocium panie ...
Mocium panie... „me wezwanie”
Mocium panie... „wziąć w sposobie” (...)
Niech cię czarci chwycą
Z taką pustą mózgownicą!
„Mocium panie” cymbał pisze!”