Przetłumaczyć na angielski

Cześć Andrzej
Na początku listu pozdrawiam cię serdecznie .Chciałem Ci powiedzieć ze poleciałem na księżyc żeby kształtować swoje umiejętności.Tamtejsza szkoła jest bardzo dziwna,mieszkańcy też sa dziwni.Lekcje trwają 5 min.co bardzo mnie cieszy,a nauczyciele jeszcze się spózniaja .Poznałem tu wielu przyjaciół a wszyscy wyglądają tak samo ,mają duże głowy i mały tułów .Najbardziej mi się tu podoba to że lekcje są tylko raz w tygodniu i różne formy rozrywki np.gra podobna do piłki nożnej tylko zamiast piłki gramy pięcioma kamieniami.
Muszę kończyć ten list bo wracamy na Ziemię.
Dozobaczenia Daniel.

3

Odpowiedzi

2009-11-05T20:47:29+01:00
Reverence Andrzej at the beginning of the letter I am greeting you warmly. I wanted to tell you around I flew to the moon in order to shape one's abilities. the Local school is very strange, inhabitants also sa last dziwni.Lekcje 5 min.co very much pleases me, and teachers still oneself spózniaja. I got to know many friends here and everyone look the same, they have big heads and the small torso. the most I here like the fact that lessons are only once during the week and e.g. he is playing different forms of entertainment similar to the football instead of the ball we are only playing with five stones. I must finish this letter because we are coming back to the ground.
2009-11-05T20:52:02+01:00

Hi Andrew
At the beginning of the letter I greet you cordially. I wanted to tell you I flew to the moon in order to shape their skills.It was there school is very strange, people are also strange.Lesson last 5 min. what me very happy, and teachers still late. I made many friends here and we all look the same, have a large head and small body. The most I like here is that classes are only once a week and various forms of entertainment np.play like a football instead of just playing football with five stones.
I must finish this letter because we come back to Earth.
See you Daniel
2009-11-05T21:02:28+01:00
Hi Andrew!
At the begining i want to blow kiss for you. I wat to tell you, than i flied to the moon to form my practical skills. The local schools are very strange and the people are strange too! The lessons last 5 minutes, but i like it, teachers are always late! I met there a lot of new friends, everybody look the same! The`ve got bih head and small breast. It is one thing what i love there! The lessons are only ones on the week and a lot of forms to having fun. You can play footlball, without ball, but with 5 stones.
I have to finish now, because we are coming back to the World.
See you soon, Daniel.

Nie gwarantuje, że bez błędnie. Mam nadzieję, że pomogłam.