Na podstawie słownych zapisów reagentów napisz równania reakcji chemicznych a następnie dobierz współczynniki stechiometryczne oraz określ typ reakcji (reakcja :łączenia , rozkładu lub wymiany ..PILNE z góry dziękuje :)

Glin + Tlen --------> tlenek glinu
reakcjia itp.
Tlenek srebra(I)---------> srebro+tlen
Reakcja .
Tlenek żelaza(II)+węgiel --------->żelazo + tlenek węgla(IV)
Reakcja.

1

Odpowiedzi

2009-11-05T20:54:37+01:00
4Al + 3O2 - 2Al2O3 reakcja laczenia

2Ag2O - 4Ag + O2 reakcja rozkladu

2FeO + C - 2Fe + CO2 reakcja wymiany
14 3 14