Odpowiedzi

2009-11-05T20:53:14+01:00
1) spowodowany był

• odkryciami nowych lądów
• rozwojem państw kolonialnych
• wzrostem zatrudnienia
• zwiększeniem żywnosci
• brakiem epidemii
• postępem technicznym
• rozwojem handlu
• sytuacją polityczną scentralizowanych państw

2009-11-05T21:06:38+01:00
Odkryciami nowych lądów
rozwojem państw kolonialnych
wzrostem zatrudnienia
zwiększeniem żywnosci
brakiem epidemii
postępem technicznym
rozwojem handlu


2009-11-05T21:48:52+01:00
Dualizmu gospodarczego w Europie istnieje wiele opinii.
W XVI i w XVII w. rozwój demograficzny Europy po okresie wielkich epidemii (dżuma, cholera, liczne zarazy) oraz wojen zaczyna nabierać tempa. Wobec nisko wydajnego rolnictwa kształtuje się w rejonach silnie zurbanizowanych i nie dysponujących odpowiednim zapleczem żywnościowych popyt na zboże.
W sutek tego we wschodniej Europie, posiadającej duże areały ziemi nadającej się pod uprawę coraz większego znaczenia nabiera uprawa zbóż. Jeśli chodzi o wydajność, osiąganą przez poszczególne rejony to jest ona silnie zróżnicowana, w zależności od jakości gleby, intensywności uprawy ziemi, zastosowanych technik czy narzędzi a także dostatecznej ilości rolników, o których wcale czasami nie było łatwo - stąd na słabo rozwiniętych terenach różne ulgi, wolnizny, zwolnienia z podatków itp. Dążenia do szybkiego skolonizowania nowo zdobytych terenów (np. Ukrainy) prowadziło do zastosowania na wspomnianych obszarach typu gospodarki, która mogła przynieść największe zyski i nie wymagałaby ponoszenia wysokich kosztów.
Można również zauważyć (wobec licznych wojen) wzrost liczby wojska i związany z tym wzrost podatków.
Pomimo dualizmu w rozwoju gospodarczym Europy istnieją cechy wspólne wówczas dla wszystkich krajów europejskich, np. pozyskiwanie nowych gruntów na obszarach nadrzecznych. Ten proces szczególnie intensywnie przebiegał na Holandii, ale także w Żuławach wiślanych. Tak więc te dwa obszary, leżące przecież w innych strefach gospodarczych miały wspólne cechy. Jeśli chodzi o specjalistów którzy zajmowali się osuszaniem gruntów i przygotowaniem ich pod uprawę to zazwyczaj pochodzili oni z Niderlandów właśnie i o nie tylko na obszarze Żuław, ale praktycznie w całej Europie.