1. Suma trzykrotności danej liczby pomniejszonej o 1 i liczby 2 wynosi . Znajdż tę liczbę.
2. Różnica pięciokrotności pewnej liczby i liczby 4,9 równa jest 20% połowy tej liczby. co to za liczba?
3. Rozmieniono 30 zł na monety dwuzłotowe i pięciozłotowe. Otrzymano dziewięć sztuk monet. Ile było monet dwuzłotowych?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-04-27T20:52:53+02:00