Objaśnij krótko Z czym kojarzysz:
-wazne miejsca historyczne: Aleksandrię, ateny, spartę, palestynę, jerozolimę, betlejem, delfy, rzym, pompeje, olimpię

-Wazne postaci historyczne: hammurabiego, peryklesa, aleksandra wielkiego, spartakusa, juliusza cezara, nerona, abrahama, dawida, świętego Pawła, hannibala,

-ważne wydarzenia historyczne: wyprowadzenie Izraelitow z egiptu, niewole babilonska, bitwe pod maratonem, bitwe pod termopilami, bitwe pod salamina, wojne peloponeska, wojny punickie.

1

Odpowiedzi

2009-11-05T22:30:23+01:00
Aleksandria- stolica Egiptu do 641 r.
Ateny- Stolica Grecji, demokracja
Sparta- róność ludzi, starożytne wojsko
Palestyna- Królestwo Żydowskie
Jerozolima- Stolica Izraela
Betlejem- Miejsce urodzin Jezusa
Delfy- Miasto, w którym znajdowała się Wyrocznia
Rzym- stolica Włóch, Julisz Cezar, Koloseum
Pompeje- Włośkie miasto, które zalała lawa z wulkanu Wezuwiusz w 79 r.
Olimpia- Miejsce pierwszych igrzysk olimpijskich

Hammurabi- Kodeks Hamburabbiego
Perykles- Twórca Ateńskiej demokracji
Aleksander Wielki- Podbił Imperium Perskie
Spartakus- Przywódca Powstania Niewolników
Julisz Cezar- wódż i dyktator rzymski
Neron- Zaprojektował nowy plan Rzymu i zabezpieczył przed pożarami, cesarz
Abraham- Patriarcha hebrajski, stworzył naród izraelski
Dawid- król Izraela
Święty Paweł-
Hannibal-dowódca wojsk Kartaginy, wojna punicka

Wyprowadzenie izraelitów z Egiptu- Mojżesz uwolnił niewolników
Niewola Babilońska- wygnanie Żydów z Judy
Bitwa pod Termopilami- bitwa pomiedzy Grecją a Persją, Leonidas
Wojan peloponeska- bitwy pomiędzy Atenami a Spartą
Bitwa pod Salaminą- bitwa pomiędzy flotami Persji i Grecji, niedaleko wyspy
Salamina
Wojny punickie- wojny pomiędzy Persją a Grecją
17 4 17