Przekształć komendy w Dev-C++ na :
zadanie 2:
Napisz program obliczający pierwiastek z zadanej liczby. Program powinien sprawdzić, czy pierwiastkowana liczba jest dodatnia. W przypadku gdy zadana liczba jest ujemna program powinien wydrukować na ekranie komunikat: PIERWIASTEK KWADRATOWY Z LICZBY UJEMNEJ NIE ISTNIEJE.


#include <iostream>
#include <cstdlib>

using namespace std;

int main()
{

int a,b;
int c;

cout << "Program ILOCZYN" << endl
<< "(C)31 gimnazjum" << endl << endl
<< "Program oblicza sume dwoch liczb."<< endl << endl;

cout << "a=";
cin >> a;

cout << "b=";
cin >> b;

c=a*b;

cout << endl << endl;
cout << a << "*" << b << "=" << c;
cout << "\n\n";
system("PAUSE");
return 0;
}

1

Odpowiedzi

2009-11-05T21:01:36+01:00
#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include<math.h> //aby móc pierwiastkować

using namespace std;

int main()
{

int a;
float b;

cout << "Program PIERWIASTEK" << endl;
cout<< "(C)31 gimnazjum" << endl << endl;
cout<< "Program oblicza pierwiastek z liczby."<< endl << endl;

cout << "a=";
cin >> a;

if(a>=0)
{
b = sqrt(a);
cout<<"Pierwiastek z a wynosi "<<b<<endl;
}
else if (a<0)
{
cout<<"PIERWIASTEK KWADRATOWY Z LICZBY UJEMNEJ NIE ISTNIEJE."<<endl;
}


system("PAUSE");
return 0;
}
1 5 1