Jakie informacje są zapisane w pamięci ROM?

jakie informacje są zapisane w pamięci RAM?

Wielkość 27 604 498 356 B wyraź kolejno w kilobajtach, megabajtach i gigabajtach. Wyniki zaokrąglaj do całości.

Wymień dwa typy skanerów.

Czym się różni monitor CRT od LCD?

Jakie znasz typy drukarek?

Co to jest rozdzielczość drukarki?

Wybierz prawidłową odpowiedź:
Pliki wykonywalne (programy) posiadają rozszerzenie:
a) exe, com, bat
b) bmp, jpg, tif, gif
c) wav, mid, mp3
d) txt, doc, rtf


Wymień znany ci program antywirusowy.

Wymień 3 główne narzędzia programu antywirusowego i krótko określ ich rolę.


Czym się różni wirus od robaka?

2

Odpowiedzi

2009-11-05T21:12:27+01:00
Pamięć ROM stanowi pamięć tylko do odczytu, w której informacje są zachowywane po odcięciu zasilania, wykorzystywana jest przede wszystkim w komputerach do przechowywania stałych danych jak na przykład instrukcje odpowiedzialne za uruchomienie komputera.

Pamięć RAM jest pamięcią o dostępnie swobodnym, jej zawartość jest ulotna po odcięciu zasilania, pamięć ta przechowuje aktualnie uruchomione aplikacje wraz z danymi do nich przynależnymi.

27 604 498 356 B
2695717,92... = 2 695 718 kB
26325,70... = 26 326 MB
25,70... = 26 GB

Monitor CRT posiada lampę kineskopową z działem elektronowym przez co zużywa więcej prądu oraz jest większy on monitora LCD działające w oparciu o matrycę ciekłokrystaliczną, monitory takie są wielokrotnie cieńsze oraz pozbawione wad w postaci błędów geometrii oraz zużywania się lampy kineskopowej, jednakże posiadają także wady w postaci gorszej czerni oraz wypalania się pikseli (bad piksele), a także efektu smużenia (wady dotyczą szczególnie starszych modeli).

Skanery ręczne, skanery płaskie, skanery bębnowe, skanery kodów kreskowych (do wyboru dwa pierwsze najbardziej popularne).

Pliki wykonywalne (programy) posiadają rozszerzenie:
exe, com, bat

Do wyboru: ESET Nod32, Norton Antivirus, ArcaVir, MKS Vir, Kaspersky Antivirus.

Trzy narzędzia:
Skaner - badanie plików w określonych odstępach czasu lub na żądanie pod kątem obecności szkodliwego kodu, odbywa się to poprzez przeszukiwanie zawartości wskazanych nośników.
Monitor - badanie plików w ciągły sposób poprzez monitorowanie dostępu do nich w czasie rzeczywistym
Autoauktulizacja - automatyczne pobieranie danych zawierających nowe bazy wirusów pozwalające na zwiększenie skuteczności ochrony oraz wykrywanie nowych zagrożeń.

Wirus komputerowy jest niewielkim programem którego zadaniem jest rozprzestrzenianie się pomiędzy komputerami i zakłócenia ich prawidłowego działania, poprzez usuwanie, uszkadzanie danych. Rozprzestrzenianie polega na dołączaniu swojego kodu do programu nosiciela.

Robak posiada podobną do wirusa budowę pozwalającą na samopowielanie się pomiędzy komputerami jednakże posiada on zdolność samodzielnego rozsyłania się pomiędzy komputerami dzięki przejmowaniu funkcji systemowych bez czynnego udziału użytkownika. Stanowi on program sam w sobie dlatego też nie wymaga programu-nosiciela

Reasumując podstawową różnicą jest rozprzestrzenienia się w postaci programu-nosiciela wirusów, czego nie wymagają robaki będące same niezależnymi programami.
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-05T22:21:02+01:00
ROM to pamięć tylko do odczytu a RAM to pamięć o dostępie swobodnym (w RAMie dane możemy zmieniać usuwać lub dodawać).
na RAMie pracują programy i są wyświetlane wyniki pracy właśnie tych programów.

27604498356 bajtów =26957518 Kb (1 Kb = 1024 bajty )
27604498356 bajtów =26326 Mb (1 Mb = 1024 Kb )
27604498356 bajtów =26 Gb (1 Gb = 1024 Mb )

Skanery mogą być :
Optyczne,magnetyczne,elektroniczne i radiowe.

CRP to ekrany kineskopowe a LCD zmiana polaryzacji światła na skutek zmian cząsteczek kryształu pod wpływem pola magnetycznego.

Kilka rodzai drukarek :
Igłowa,atramentowa,laserowa.

Rozdzielczość drukarki to rozdzielczość z jaką drukarka może tworzyć kropki czyli drukować.

Pliki wykonywalne (programy) posiadają rozszerzenie:
a) exe, com, bat
To będzie dobra odpowiedź.

Program antywirusowy (wymieniam 3) :

G Data,Kaspersky,Avast

Program antywirusowy został stworzony po to aby wykryć,zwalczyć i usunąć wirusów komputerowych.

Wirus komputerowy jest programem który działa bez zgody lub wiedzy użytkownika komputera i wyrządza szkody.
Wirus w przeciwieństwie do robaka potrzebuje nosiciela czyli np. wiadomości poczty elektronicznej (lub plik w załączniku) albo jakiegoś zarażonego programu.