Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-06T12:25:43+01:00
Stabilizacja gospodarki była niezwykle ważna, kraj po transformacji gospodarczej podążał w bardzo nie bezpiecznym kierunku. Zagrożenia, których widmo było bardzo bliskie wymusiło konkretne działania, których skutkiem miało być zrównoważenie gospodarki i nadanie jej pożądanego kierunku – gospodarki rynkowej. Proces ten wymaga jednak konkretnego planu działania, jak również odpowiednich narzędzi ekonomicznych.
Wykorzystano między innymi:
Działania antyinflacyjne – zagrożenie, jakie ze sobą niesie hiperinflacja są tak duże, iż nie opanowanie tego parametru gospodarki wiązałoby się z destrukcją całej gospodarki, niekontrolowany wzrost cen powoduje także ogromne napięcia społeczne, których wynik byłby wysoce negatywny
Likwidacja struktur monopolistycznych. Jakiekolwiek elementy monopolistyczne w obrębie rynku nie stwarzają środowiska otwartego na nowe działania, szczególnie także na potencjalnych inwestorów zagranicznych
Modyfikacja zasad indeksacji płac
Zaostrzenie polityki finansowej wobec przedsiębiorstw – element ten był bardzo ważny, jeśli chodzi o dochody państwa, jak również o świadczenia emerytalne. Wydzielenie struktury Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i jego usamodzielnienie wiązało się w sposób jednoznaczny z zagwarantowaniem przychodów w postaci odpowiednich składek jak również ich ściągalności.
Ograniczenie popytu inwestycyjnego
Jak najszybsza restrukturyzacja wszelkich gałęzi przemysłu i otwarcie na nowe technologie, materiały
Rozpoczęcie sprzedaży niektórych składników mienia państwowego takich jak: majątek produkcyjny pochodzący ze zlikwidowanych przedsiębiorstw i ze wstrzymanych inwestycji centralnych, prywatyzacja wybranych przedsiębiorstw, udziałów skarbu państwa w już istniejących spółkach, małych zakładów oraz lokali usługowych i handlowych, ziemi i działek budowlanych, mieszkań
Aktywna polityka rezerw towarowych
Regulacja stopy procentowej. Zachęcenie społeczeństwa do aktywnego oszczędzania zgromadzonych środków, także w perspektywie długookresowej było bardzo ważne. Przy bardzo dużej inflacji oszczędzanie pieniędzy w jakiejkolwiek formie było bardzo nie rentowne, z kolei społeczeństwo nie posiadające żadnych rezerw jest bardzo czułe na każde wahania rynku. Zapewnienie zysku z oszczędzania w instytucjach finansowych radykalnie zmienia niekorzystną sytuację.
9 4 9