Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-06T00:32:27+01:00
DANE
l =1km =1000m
p=1,7•10⁻⁸Ω•m
S= 1mm²=(0,001m)²=1*10⁻⁶m²
R= q * l / S
R = q * l/S =1,7*10⁻⁸Ω * m*1000m / (10⁻⁶m²) = 1,7*10^1Ω = 17Ω

Opór tego drutu wynosi 17Ω