Odpowiedzi

2009-11-06T00:25:02+01:00
Jeśli dobrze zrozumiałam:

F=q₁q₂/r² × k

F - 10N
q₁= q₂- 1µC = 0,000 001 C
q²=0,000 000 000 001
k - 9×10⁹ Nm²/C²
r - ?

F=q²/r² × k
r=√q²k/F (wszystko w pierwiastku)
r=√0,000 000 000 001 × 9 000 000 000 :10 = √0,009 : 10 = √0,0009 = 0,03m = 3cm (wszystko w pierwiastkach 2. stopnia)

rachunek na jednostkach:

√C² × Nm²/C² /N (po skróceniu dostajemy) √m² = m