Odpowiedzi

2009-11-08T16:35:00+01:00
1.Going To to be(am/is/are) going to + 1 forma czasownika

-To wyrażenie pozwala przekazać informację o naszych planach na przyszłość. Jeśli chcemy powiedzieć, że coś zrobimy i jest to już przemyślana decyzja, a nawet podjęliśmy w tym kierunku jakieś kroki, to użyjemy 'going to'.

2.Present Continuous am/is/are + czas. z końcówką -ing

-Tego czasu używamy, gdy chcemy powiedzieć o czymś, co jest już ustalone w przyszłości: "Nie mogę się z tobą zobaczyć we wtorek. Mam spotkanie."

3.WILL will + 1 forma czasownika

-wyrażamy chęć zrobienia czegoś (sami lub obiecujemy za kogoś)
-ukazujemy możliwość wydarzenia się czegoś, spekulujemy, ale mówimy o rzeczach, których nie do końca jesteśmy pewni. W tym przypadku w zdaniach często pojawiają się słowa:think,feel,hope,promise
-podejmujemy decyzję w momencie mówienia o czymś, często spontanicznie
-mówimy o określonych czynnościach w przyszłości - często potwierdzając informację dotyczącą planów, godziny, itp