Odpowiedzi

2009-11-05T21:19:35+01:00
Szkoła średnia - w systemie edukacyjnym wielu państw jest typ szkoły, często nieobowiązkowej, do której można uczęszczać po zakończeniu elementarnej edukacji. Bywa zakończona egzaminem dojrzałości.
średnia szkoła - to to samo co szkoła średnia tylko że zmienił się wyraz położenie

Literatura piękna – typ piśmiennictwa (także dzieł ustnych), do którego zalicza się wszystkie teksty o dominującej funkcji estetycznej języka, a więc dzieła literackie, w odróżnieniu od tekstów o charakterze informacyjnym, publicystycznym, naukowym

aktor komiczny - aktor który ma śmiesznąrolę do odegrania

bohater tragiczny - to taki bohater który od samego początku np książki potyka na swej drodze trudności klęski wszystkie jego czyny prowadządo tragedii
9 2 9