Odpowiedzi

2009-11-05T21:20:14+01:00
A)
P = ½d₁d₂
d₁=d₂
P = ½d₁² = 12,5

b)

P = ½d₁d₂
P = ½2√2*4√3 =4√6
2009-11-05T21:27:38+01:00
A)
P=a*a
P=a²

d=5
d=a√2
5=a√2
a√2=5/√2
a=5/√2 * √2/√2
a=(5√2)/2
a=2,5√2

P=a²
P=(2,5√2)²
P=6,25*2
P=12,5 j²

b)

P=(d₁*d₂)/2
P=(2√2*4√3)/2
P=(2*4*√6)/2
P=4√6 j²

Obw. obliczymy z tw. pitagorasa:

a²=(√2)²+(2√3)²
a²=2+12
a²=14
a=√14

Obw.=4a
Obw.=4*√14
Obw.=4√14 j


Proszę (;
5 4 5
2009-11-05T21:59:18+01:00
A) P=a²
d=a√2
d=5
5=a√2 // /√2
a=5/√2
a=5√2 / 2
a=2,2 √2

b) P= ½ * e * f
P=½ * 2√2 * 4√3
P= 4√6
1 1 1