Odpowiedzi

2009-11-06T12:53:59+01:00
Apollo:
literackie: "Apollo i Marsjasz" Herbert, "Wczesny Apollo" Maria Rilke Rainer, "Hymn do Apollina" Gałczyński, "O co poeta prosi Apollina" Horacy
sztuka: "Apollo i Diana" Lucas Cranach Starszy
Dionizos;
literackie: "Dionizos się wiesza" Lipszyc, "Wiosna" Tuwim => odwołanie do dionizji
sztuka: "Bachus i Ariadna" Annibale Corraci

Generalnie motyw żywiołu apollinskiego i dionizyjskiego wprowadził do kultury Fryderyk Nietzsche. Apollińskie to harmonijne, piękne, doskonałe. Dionizyjskie to płodne, dynamiczne, pełne życia.