Proste zadanko, chcę oddać Wam troszkę pkt .xD
z dobroci . ;)

no więc :

Jeden bok trójkąta prostokątnego ma długość 30 cm,
długość drugiego boku stanowi trzy czwarte długości pierwszego,
zaś trzeci bok jest 1 i jedna czwarta razy dłuższy niż
pierwszy. Oblicz obwód i pole tego trójkąta.

no to do roboty . ;)

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-05T21:35:40+01:00
Pierwszy bok=30cm
drugi bok=3/4*30=22.5
trzeci bok=5/4*30=37.5

obw= 1+2+3 bok= 30+22.5+37.5=90cm
pole a*h/2 = 30*22.5/2=337.5 cm kwadratowego
2009-11-05T21:40:15+01:00
Jedna przypr =30
2 przypr=3/4*30=22,5
przeciwprost=30*5/4=37,5


pole trójkąta = 1/2 a*h
1//2*30*22,5=337,5
obw= 30+22,5+37.5=90
2009-11-05T21:50:14+01:00
Długosc pierwszego boku - 30 [cm]
długosc drugiego boku (a zarazem wysokosci) - 0,75 * 30 = 22,5 [cm]
dlugosc trzeciego boku - 30 * 1,25 = 37,5 [cm]

obwod - 30 + 22,5 + 37,5 = 90 [cm]

pole - (30 * 22,5) / 2 = 15 * 22,5 = 337,5[cm kwadratowych]