Odpowiedzi

2009-11-05T21:59:31+01:00
Czas polowicznego rozpadu jest to czas w ktorym liczba substancji promieniotworczej zmniejsza sie o polowe.

Wzor na okres polowicznego rozpadu:

T= ½N₀

N₀- ilość początkowa substancji promieniotwórczej
2 5 2
  • Użytkownik Zadane
2009-11-05T23:03:55+01:00
Szybkość rozpadu promieniotwórczego jest często wyrażana okresem połowicznego zaniku, to znaczy czasem w którym połowa izotopu ulegnie rozpadowi. Czas połowicznego zaniku dla izotopu węgla oszacowano na 5720 lat.tzn. Nt/N0 = 1/2, równanie przyjmuje postać: ln 0,5 = -lT1/2

Gdzie T1/2 oznacza okres półtrwania.