Odpowiedzi

2009-04-27T20:48:54+02:00
(C₁₇H₃₅COO)₃C₃H₅ + 3 KOH -> 3 C₁₇H₃₅COOK + C₃H₅(OH)₃

Ponieważ tristearynian glicerolu (ester) pod wpływem środkowiska zasadowego tworzy sole kwasu i alkohol.
Poza tym to charakterystyczna reakcja dla otrzymywania mydeł :].
5 2 5