Określ skład podanych atomów:
a) glin : Z = 13 , A = 27
b) fluor : Z = 9 , A = 19

2. Zapisz konfigurację elektronową podanych w poprzednim zadaniu atomów.

3. Wskaż liczbę elektronów walencyjnych atomów glinu i fosforu.

4. Wskaż liczbę elektronów wchodzących w skład rdzenia atomowego glinu i fluoru.

PROSZE O SZYBKĄ ODPOWIEDŹ NA JUTRO!!!!!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-05T22:16:11+01:00
A) Al : 13 protonow 13 elektronow neutronow: 27 - 13= 14
b) F: 9 protonow 9 elektronow neutronow: 19 - 9= 10

2.[13Al] = 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 = [10Ne] 3s2 3p1
[9F] = 1s2 2s2 2p5 = [2He] 2s2 2p5

3. Al - 3 elektrony walencyjne
F - 7 elektronow walencyjnych


4. rdzen atomowy - atom z elektronami niewalencyjnymi
Al - 10 elektronow
F - 2 elektrony


17 4 17