Wyjaśnij pojęcia :
karawela -
busola -
kompas -
konkwistadorzy -
Nowa Hiszpania -
Aztekowie -
renesans -
humanizm -
wynalezienie druku -
człowiek renesansu -
reformacja -
hugenoci -
edykt nantejski -
kontrreformacja -
święta inkwizycja -
samodzierżawienie -
absolutyzm -
racja stanu -

1

Odpowiedzi

2009-11-05T22:05:54+01:00
Karawela -
busola -
kompas - jednopokładowy, trójmasztowy żaglowiec z przełomu XV i XVI wieku

konkwistadorzy - zdobywcy hiszpańscy zajmujący się podbojem nowych terenów w XV wieku

Nowa Hiszpania - posiadłość kolonialna w Północnej Ameryce, lata 1525-1821, stolica Meksyk.

Aztekowie - inaczej Meszikowie, naród indiański w Meksyku.
renesans - inaczej odrodzenie, okres historii Europy przypadający na wiek XV i XVI
humanizm - prąd w etyce kulturze oraz filozofii mówiący o tym, iż człowiek stanowi najwyższą wartość.
wynalezienie druku - w Europie przypisywane Johanessowi Gutenbergowi, wynalzał on ruchoma czcionkę w XV wieku
człowiek renesansu - człowiek o interdyscyplinarnej wiedzy, posiadający liczne zainteresowania.
reformacja - ruch religjno-społeczny rozpoczęty przez M.Lutra w XVI wieku, stawiający za cel odnowę pierwotnych idei chrześcijaństwa.
hugenoci - protestanci francuscy, wywodzący się z XVI i XVII wieku nazwa pochodzi od genewskiego przywódcy Basancon Hugeusa.
edykt nantejski - akt prawny z 12.04.1598 podpisany w nantes przez króla Francji Henryka IV kończący 30 letnie wojny religijne we Francji.
kontrreformacja - prąd religijny, nurt odnowy kościoła Katolickiego, odpowiedź na protestancyzm, inicjatorem był Marcin Luter w roku 1520.
święta inkwizycja -najwyższy sąd powołany przez papieża Grzeforza IX w 1232 roku w sprawach odstępstw od wiary.
samodzierżawienie - samowładztwo, system władzy oparty na jednym człowieku, którrego władza nie jest niczym ograniczona inaczej autokracja
absolutyzm -ustrój politycznym, w którym władza ustawodawcza skupiona jest w ręku jednej osoby - monarchy
racja stanu - nadrzędny interes państwa, wyższość spraw państwa nad sprawami indywidualnych obywateli
6 2 6