Uzupełnij najważniejsze informacje.

Średniowiecze trwało prawie __________ lat. sztuka i nauka było w tym czasie podporządkowane ______________ i ______________. duże znaczenie miał chorał bez ______________. podstawową formą muzyczną była _________, ścieśle związana z najważniejszym obrzędem religijnym chrześcijaństwa. w celu uświetlenia liturgi tworzono ____________ i ____________ oraz __________, czyli przedstawienia liturgiczne. w XII i XIII wieku kompozytorzy działający przy ____________________________________ przyczynili się do rozwoju nowych form muzycznych. np. motetu. równoległe rozwijała się muzyka świecka wędrownych poetów i kompozytorów: _________________ i _________________. w polsce pierwsze utwory religijne pojawiły się w _______ wieku. pierwszą piweśnią w języku polskim jest _____________, napisana prawdopodobnie w ______ wieku.

1

Odpowiedzi

2009-11-06T07:16:11+01:00
Średniowiecze trwało prawie 1000 lat.Sztuka i nauka były w tym czasie podporządkowane kościołowi i religii chrześcijańskiej.Duże znaczenie miał chorał gregoriański,czyli jednoglosowy śpiew bez akompaniamentu.Podstawową formą muzyczną była liturgia,ściśle związana z najważniejszym obrzędem religii chrześcijaństwa.W celu uświetnienia liturgii tworzono pieśni,hymny i msze oraz misteria,czyli przedstawienia liturgiczne.W XII i XIII wieku kompozytorzy działający przy katedrze Noter Dame w Paryżu przyczynili się do rozwoju nowych form muzycznych,np.motetu.Równolegle rozwijała się muzyka świecka wędrownych poetów i kompozytorów:Leninus i Perotinus.W Polsce
pierwsze utwory religijne pojawiły się w X wieku.Pierwszą pieśnia w języku polskim jest Bogurodzica,napisana prawdopodobnie w XII wieku.
90 4 90