Odpowiedz na pytania: Który z trzech przy­padków pokazanych na rysunku poniżej przedstawia pole elektryczne wytworzone przez dwa dodatnie ładunki? Który ukazuje pole dwóch ładunków ujemnych? Który przedsta­wia pole wytworzone przez dwa przeciwne (zatem różnoimienne) ładunki?

Proszę o pomoc,
rysunek do zadania w załączniku.

:)

2

Odpowiedzi

2009-11-05T22:24:00+01:00
A) oba ujemne
b)roznoimienne
c)oba dodatnie

:) prosze xD
2009-11-05T22:26:43+01:00
A - dwa dodatnie
B - o różnej wartości
C - dwa ujemne
1 5 1