Przestaw założenie polityczne obozów "białych" i "czerwonych"

Wymień i wyjaśnij przyczyny wybuchu powstania listopadowego.podaj datę wybuchu powstania.

Podkreśl postacie związane z powstaniem styczniowym
-car Aleksander II
-car Mikołaj I
Aleksander Wielkopolski
Romuald traugutt
-Jan skrzynecki
Jakub Szela
Ks.Stanisław Brzuzka

Wyjaśnij okreslenia historyczne(cel,działania,czas powstania,trwanie)
-Rabacja w Galicji
-"Kaliszanie"
-Kongersówka
-Cytadela Warszawska

Wyjaśnij pojęcia
-branka
-konspiracja
-rewolucja przemysłowa

Podaj 3 określenia czym charakteryzuje się konserwatysta.

Odp proszę w stylu dla laika. Dla odważnego wielki szacun!
z góry dziękuję;]

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-05T22:43:15+01:00
Biali: odzyskanie niepodległości przez bierny opór.
Czerwoni: Powstanie

Wybuch: 29/30 listopad 1930r.
Przyczyny:
-Sytuacja w Europie (Rewolucja we Francji, Powstanie w Belgi, Polacy widzą swoją szansę)
-Łamanie Konstytucji Królestwa Polskiego przez cara (Ludzie liczyli na godne życie, jednak rzeczywistość była inna)
-Chęć wysłania wojsk Królestwa Polskiego do Francji i Belgii (Polacy nie chcieli by ich żołnierze opuszczali kraj)
-Niezadowolenie armii Polskiej z działalności Księcia Konstantego (chory umysłowo książę był bardzo surowy i karał za najmniejsze wykroczenie. Miał wiję armii idealnej)
-Nie zwoływanie Sejmów Królestwa Polskiego (Mimo iż konstytucja o tym mówiła)
-Działalność konspiracyjna o charakterze niepodległościowym "Towarzystwo Patriotyczne"
-Spisek Podchorążych 1928r. na czele z Piotrem Wysockim.

PODKREŚLONE:
Aleksander II
Aleksander Wielopolski
Romuald Traugutt
ks.Stanisław Brzóska
(W 2. i 4. nazwisku masz błąd :))

Rabacja w Galicji: Podżeganie władz Austriackich chłopów do mordowania szlachty. Wmawiali im, że wszystko to wina szlachty, żeby byli wolni i się uwolnili, a nawet płacili za głowy szlacheckie.
Kaliszanie:wchodzili w skład Rządu Narodowego podczas powstania listopadowego.
Kongresówka: tak mówiono na Królestwo Polskie, gdyż powstało podczas Kongresu Wiedeńskiego (1815r.)
Cytadela Warszawska:Więzienie polityczne dla przeciwników carskich.
Branka: Ogłoszona przez Wielopolskiego, bezpośrednia przyczyna wybuchu powstania styczniowego, przymusowy pobór młodzieży polskiej do armii carskiej.
Konspiracja: tajna, nielegalna działalność polityczna.
Rewolucja przemysłowa:proces zmian społecznych, ekonomicznych i politycznych, zapoczątkowany na przełomie XVIII i XIX wieku w Anglii.

Konserwatywna:
Przywiązany do religii, zasad i tradycji.
Stabilni.
Obrona istniejącego porządku.

2 3 2
2009-11-05T23:53:34+01:00
Powstanie listopadowe wybuchło 29 listopada 1830r. trwało do końca września 1831. Główną przyczyną było nieprzestrzeganie przez cesarzy rosyjskich postanowień konstytucji 1815r. Aresztowanie grupy spiskowców zmobilizowało podchorążych, aby wywołać powstanie. Nie wybrano przywódcy i liczono, że w momencie rozpoczęcia działań przyłączy się społeczeństwo polskie. Sygnałem wybuch powstania miały być wzniecone pożary niestety niektórzy spiskowcy nie dostrzegli umówionych znaków
POSTACIE Z POWSTANIA STYCZNIOWEGO
*CAR ALEKSANDER II
*ROMUALD TRAUGUT
RABACJA GALICYJSKA- rzeż galicyjska powstała 19 lutego zbrojne gromady chłopów zrabowały i zniszczyły w ciągu kilku dni w połowie lutego ponad 500 dworów zamordowano w okrutny sposób 300 osób urzędników państwowych i rz ądowych
Kaliszanie- liberalni politycy w wojewódzctwie kalińskim działający w latach 1820-1831
Kongresówka- posiada częściową autonomie ale w najważniejszych sprawach zależna była od cara
cytadela warszawska- twierdza rosyjska zbudowana na rozkaz cara mikołaja I dawne więzienie i miejsce straceń działaczy narodowych
branka pobór do wojska rosyjskiego
2 1 2