Odpowiedzi

2009-11-05T23:30:28+01:00
Obowiązki:
1.Przestrzeganie wolności
2.Przestrzeganie praw człowieka
3.Zapewnienie bezpieczeństwa państwa
Prawa osobiste:
1.Prawo do bezstronnego sądu
2.Prawo do ochrony życia
3.Równość wszystkich obywateli wobec prawa
4.Prawo nietykalności osobistej i zapewnienie bezpieczeństwa
5.Prawo do prywatności
6.Wolność myśli,sumienia i religii
Prawa polityczne:
1.Prawo do obywatelstwa
2.Prawo do uczestniczenia w życiu publicznym
3.Wolność zrzeszania się
4.Wolność do zgromadzeń
Prawa kulturalne,ekonomiczne i socjalne:
1.Prawo do ochrony zdrowia
2.Prawi do ochrony własności
3.Prawo do nauki i bezpłatnego uczenia się w szkołach publicznych
4.Prawo do uzyskania pomocy socjalnej
5.Prawo do uczestnictwa w życiu kulturalnym
6.Swoboda działalności gospodarczej

Więcej nie wiedziałem, mam nadzieje że pomogłem;p