Proszę o pomoc muszę na sobotę napisać list o problemie swojej przyjaciółki musi się znajdować od 120 do 200 słów np opisać że ona cały czas siedzi w salonie gier ,wydaje dużo pieniędzy ,często opuszcza lekcje ,nie chce ze mną rozmawiać o swoim problemie i ja nie wiem co mam robić w tej sprawie i jak rozwiązać ten jej problem ,,,

1

Odpowiedzi

2009-11-05T23:24:24+01:00
Witaj Kasiu!
Na wstępie mojego listu chciałam Cię serdecznie pozdrowić. Piszę do ciebie w dość nie typowej sprawię.Mam problem z moją najlepszą przyjaciółką i nie wiem co robić. Mam nadzieje, że ty mi pomożesz jakoś to rozwiązać.Opowiem Ci od samego początku całą historię.Kiedy wracałam ze szkoły i przechodziłam obok salonu gier, zobaczyłam Natalię, która z tamtąd wychodziła. I to nie pierwszy raz. Ona cały czas siedzi w tym salonie gier i wydaje dużo pieniędzy.Przez to często opuszcza lekcje i co najgorsza okłamuje swoich rodziców.Bo oni myślą że Natalia chodzi do szkoły i dobrze się uczy. Niestety kiedy dowiedziała się, że wiem o jej nałogu, to przestała się do mnie odzywać. A ja nie wiem co mam robić w tej sprawie i jak rozwiązać ten jej problem, bo tak bardzo chcę jej pomóc, żeby się jeszcze bardziej nie stoczyła. Dlatego moja kochana Kasiu, bardzo proszę cię o pomoc, odpisz mi co mam zrobić.
Pozdrawiam.......


Greet Kate!
I first of all my letter wanted You to greet warmly. I write to you in enough not typical I will cause.I have with my the best friend problem and I do not know what to do. I have hopes, that you will help me this to solve somehow.I will tell You from only beginning whole history.When I came back with school and I crossed by lounge of games, I saw Natalie which from from there went out. And this is not first once. She all the time sits in this lounge of games and a lot of money gives.It by this leaves lessons often and what the worst it lies his parents.Because they thought that Natalie walks to school and it learns well. Unfortunately when she found out, that I know about her dependence, then over-ripe oneself to me to speak. And I do not know what I have to do in this matter and how to solve this her problem, because I want her to help so very, in order to oneself she yet more did not to roll down. Therefore copy my dear Kate I, ask you about help very, to me what I have to make.


I greet.......