Zad.1 Narysuj dowolny trójkąt ABC, a następnie skonstruuj trójkąt A'B'C podobny do trójkąta ABC w skali podobieństwa:
a) 3
b)1/2 ( /- oznacza kreskę ułamkową)

Zad.2 Jaka jest wysokość budynku rzucającego cień długości 19m w momencie, gdy promienie słoneczne padają pod kątem alfa=60 stopni.wykonaj odpowiedni rysunek.

Zad.3 Przekątna prostokąta ma długość 40 cm. Kąt między przekątnymi ma miarę 60 stopni. oblicz pole i obwód tego prostokąta.

Zad.4 W trójkącie równoramiennym podstawa ma długość 20pierwiastek z 3. Pole trójkąta jest równe 100 pierwiastek z 3. oblicz obwód tego kąta i miarę kąta przy podstawie. Wykonaj odpowiedni rysunek.

Zad.5 Oblicz ( /- oznacza kreskę ułamkową)
a) (1 4/5 + 19/20) *2 - 6 1/2=
b) 9*(-1) : (-3) - (-4) * 2 - (-2)=
c) 2*(-1,5)*4/0,4*3-(-8) =

Zad.6 doprowadź do najprostszej postaci:
a) a8 : a3/ (a2)3 : a5
b) (a*b)3 * a5
c) x2 * (x4)2 : x3
(te cyferki powinny być małe na górze ale tu nie można tak zrobić)

Zad.7 oblicz:
a) duży pierwiastek pod pierwiastkiem mały pierwiastek z 36 - pierwiastek z 4 =
b) 3 pierwiastki z 3 +2 pie. z 3 - 4 pie. z 3 =
c) pie. z 3 - pie. z 6 - pie. z 2

Zad.8 Usuń niewymierność z mianownika:
a)3+pie. z 2 / pie. z 2 =
b) 2/ 3+ pie. z 5
(/- oznacz k. ułamkową)

Z góry dziękuję...

1

Odpowiedzi

2009-11-06T06:32:27+01:00
2. 19√3

3.P=400√3
Ob=40+40√3

4.60stopni
Ob=20√3+20
3 3 3