Zad.1 Zakreśl jedną z (drukowane literki) form, która tanowi poprawną odpowiedz (Present Simple )
a) l'm sorry. l can't help you at the moment. I COOK/"M COOKING diner.
b) Mrs Steele TALKS/'S TALKING to her boos. I'll tell her you phoned.
c) I HAVE/'M HAVING a pain in my leg.
d) DO YOU GO/ARE YOU GOING to the pub tonight?
e) Adam often PAINTS/IS OFTEN PAINTING pictures of horses.
f) Oh, someone SITS/'S SITTING in my seat!
g) Derek's good at golf but he DOESN'T PLAY/ISN'T PLAYING very often.
h) She's not ready - shy WASHES/'S WASHING her hair
i) DO YOU ALWAYS WEAR/ ARE YOU ALWAYS WEARING glasses?
j) Turn the tv off- no one WATCHES/"S WATCHING it.

Zad.2 Przetłumacz zdania wykorzystując dopełniacz fleksyjny 's
a) Oczu mojej dziewczyny są zielone.
b) Dom moich rodziców jest biały.
c) Syn mojej koleżanki nie jest inteligentny.

Zad.3 Zakreśl jeden z (drukowanymi literkami) wyrazów, który stanowi poprawną odpowiedz.

a) l HAWEN"T/HASN"T got a bike.
b)HAVE/HAS you got an atlas?
c)We HANS'T/HAVEN'T got any brother or sisters.
d)He HAVEN'T/HASN'T got a girlfriend.
e)Daniel HAS/HAVE got dark hair.
f)Who HAVE/HAS got Luke's atlas?
g)HAVE/HAS they got a big flat
h)They HAVE/HAS got a large gardzen.

Z góry dziękuje...

1

Odpowiedzi

2009-11-06T01:27:30+01:00
1.
Cook.
Talks.
I have.
Do you go.
Paints.
Sits.
Doesnt play.
Washes.
Do you alweys.
Watches.
2.
Eyes my girl are green.
Home my parents is white.
Son my friends isna't clever.
3.Heven't.
Has.
Hans.
Have.
Heve.
Has.


Powinno być dobrze... tylko z 3 miaŁam problem więc sprawdź !!Powodzenia !! ;)