Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-06T07:04:54+01:00
1. Elektryzowanie przez indukcję, czyli wpływ innego, znajdującego się w pobliżu ciała naładowanego, polega na przemieszczeniu się elektronów swobodnych wewnątrz metalu lub polaryzację atomów izolatora (powstają dipole elektryczne). W efekcie ciało jako całość nadal jest elektrycznie obojętne, ale jedną stronę ma naładowaną "+" a drugi -


4.Prawo Coulomba - podstawowe prawo elektrostatyki opisujące wartość siły oddziaływania ładunków elektrycznych. Zostało ono opublikowane w 1785 roku przez francuskiego fizyka Charlesa Coulomba.

Prawo Coulomba mówi, że siła wzajemnego oddziaływania dwóch punktowych ładunków elektrycznych jest wprost proporcjonalna do iloczynu tych ładunków i odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości między nimi.

Prawo to można przedstawić za pomocą wzoru:

,
25 4 25