Odpowiedzi

2009-11-06T08:48:02+01:00
Pamiętamy, że w warunkach normalnych 1 mol gazu zajmuje objętość 22,4 dm3

a) 2 mole tlenku cząsteczkowego

1 mol O2-------------------------------------------------22,4 dm3 O2
2 mole O2------------------------------------------------x (dm3 O2)

Po wymnożeniu "na krzyż" mamy x = 44,8 dm3 tlenu.

b)132 g dwutlenku węgla (CO2)

Policzymy, ile moli CO2 jest w 132 g tego tlenku:

Masa molowa CO2 = 44 g

1 mol CO2----------------------------------------------44 g CO2
x (moli CO2)------------------------------------------132 g CO2

x = 3 mole CO2

Liczymy, jaka to objętość:

1 mol CO2----------------------------------------------22,4 dm3 CO2
3 mole CO2--------------------------------------------x (dm3 CO2)

x = 67,2 dm3 tlenku węgla (IV), czyli dwutlenku węgla

c)3 kilomole azotu cząsteczkowego

3 kilomole = 3 000 moli

1 mol N2------------------------------------------------22,4 dm3 N2
3 000 moli N2-------------------------------------------x (dm3 N2)

x = 67 200 dm3 azotu cząsteczkowego = 67,2 m3 N2

Pozdro)
1 5 1