Odpowiedzi

2009-11-06T15:16:14+01:00
TKANKA MIĘŚNIOWA (powstaje z mezodermy)
wykonywanie ruchów u większości kręgowców jest uwarunkowana kurczeniem się wydłużonych, cylindrycznych lub wrzecionowatych komórek mięśniowych, mięśniowych których każda zawiera dużo cienkich, podłużnych, równolegle ułożonych kurczliwych włókienek zwanych miofibryllami, zbudowanych z białek- miozyny i aktyny. Komórki mięśniowe, kurcząc się wykonują pracę mechaniczną; mogą one jedynie ciągnąć a nie odpychać. Wyróżniamy trzy typy tkanki mięśniowej:
a) Tkankę mięśniową szkieletową= poprzecznie prążkowaną, tworzą większe skupienia przytwierdzone do kości. Jest wielojądrowa, jądro leży na peryferiach, tuż nad błoną plazmatyczną, co pozwala im na większą siłę kurczenia. Komórki tej tkanki są bardzo długie- osiągają do 2-3cm. Ma prążki (naprzemiennie jasne i ciemne), jest zdolna do bardzo szybkich skurczów, lecz przed kolejnym skurczem musi nastąpić faza rozkurczu i chwilka odpoczynku. Tkanka prążkowana szkieletowa jest zależna od woli człowieka.
b) Tkankę mięśniową gładką, występuje w narządach układu pokarmowego oraz niektórych innych organach wewnętrznych.
c) Tkankę mięśniową sercową, buduje ścianki serca, jej komórki są wielojądrzste, mają poprzeczne prążki (jasne i ciemne na przemian). Prążki te odgrywają ważną rolę przy kurczeniu się tkanek mięśniowych. Są zdolne do b.szybkich skurczów, nie mogą jednak pozostawać w tym stanie (przed kolejnym skurczem musi nastąpić rozkurcz i krótki okres spoczynku. Są one mimowolne, tzn. niezależne od naszej woli.

Funkcje tkanki mięśniowej:
• wykonywanie wszystkich ruchów,
• lokomocja,
• realizacja podstawowych funkcji życiowych (oddychanie, trawienie, wydalanie),
• utrzymanie postawy ciała,
• wytwarzanie ciepła,
• kształtowanie sylwetki,
• ochrona dla tkanek znajdujących się pod nią,
• ochrona dla naczyń i nerwów

PORÓWNANIE TKANEK MIĘŚNIOWYCH
Cecha Mięśnie szkieletowe Mięśnie gładkie mięśnie sercowe
Miejsce występowania przytwierdzone do kości ścianki organów wewnętrznych, np.. żołądka, jelit i innych ścianki serca
Kształt włókna wydłużone, cylindryczne, tępo zakończone wydłużone, wrzecionowate, ostro zakończone wydłużone, cylindryczne, włókna rozgałęziają się i łączą się ze sobą
Liczba jąder we włóknie wiele jedno wiele
Położenie jąder peryferyczne centralne centralne
Występowanie prążków tak nie występują
Szybkość skurczów bardzo duża mała pośrednia
Zdolność pozostawania w stanie skurczu mała duża pośrednia
Regulacja skurczów zależna od woli niezależna od woli niezależna od woli