Odpowiedzi

W urzędzie gminy:
-otrzymać dowód osobisty
-uzyskać akt urodzenia, lub zgonu i małżeństwa
-dokonać meldunku
-otrzymać mieszkanie komunalne
-otrzymać zezwolenie na budowę,rozbudowę ,lub rozbiórkę
-zarejestrować jednoosobową działalność gospodarczą
-zapłacić niektóre podatki

W urzędzie powiatu:
-dostaniemy pozwolenie na budowę
-załatwimy nadzór budowlany
-zezwolenie na inwestycję niekorzystną dla środowiska
-rejestracja pojazdów
-wydawanie i zatrzymywanie prawa jazdy
-można tu zmienić imię i nazwisko
-tu interweniujemy, kiedy nie czujemy się bezpiecznie

W urzędzie wojewódzkim:
-Bezpieczeństwo
-Budownictwo
- Cudzoziemcy
-Dialog Społeczny
- Edukacja
-Komunikacja
- Miejsca Pamięci Narodowej
-Nieruchomości
- Obywatel
- Ogłoszenia
- Polityka społeczna
- Praca
-Rolnictwo
- Rejestry i ewidencje
-Środowisko
-Udostępnianie informacji publicznej
-Zamówienia publiczne
* Zdrowie
173 4 173