Odpowiedzi

2009-11-06T11:05:48+01:00
1. Są wyłącznie organizmami jednokomórkowymi lub kolonijnymi.
2. W komórce posiadają jądro komórkowe.
3. Nie mają mitochondriów.
4. Mogą być formami jednokomórkowymi, wielokomórkowymi, kolonijnymi i tkankowymi.
5. Nie posiadają jądra komórkowego. Jego funkcję spełnia nukleoid.
6. Posiadają ścianę komórkową.
7. Często na powierzchni ściany występuje śluzowa otoczka.
8. Są wyposażone we wszystkie organella komórkowe.
9. Ich komórki są zdolne do endocytoz.
73 3 73
2009-11-06T11:23:58+01:00
W warunkach naturalnych żadne środowisko nie jest wolne od bakterii. Bakterie znajdują się w pożywieniu, które zjadamy, w wodzie, którą pijemy, i w powietrzu, którym oddychamy. Możemy wśród bakterii wyróżnić takie, które preferują życie w glebie, wodzie lub innym organizmie, Mówimy, więc zwykle o trzech typach ekologicznych bakterii: glebowym, wodnym i symbiotycznym. Cechy bakterii, które powodują ich możliwość zasiedlania różnych środowisk, to:
- bakterie nie posiadają jądra komórkowego
- brak chloroplastów
- brak mitochondriów
- brak organelli błoniastych
- ściana komórkowa składa się z mureiny oraz śluzowatej otoczki
- nukleoid posiada genofor
- w przypadku niektórych rodzajów bakterii, występują w nich plazmidy
-umiejętność wiązania azotu cząsteczkowego,
-część spośród przedstawicieli bakterii posiada zdolność do poruszania się.

36 3 36
2009-11-06T16:00:29+01:00
Cechy bakterii :
- są organizmami jednokomórkowymi,
- nie ma jądra komórkowego ,tylko substancje jądrową,
- nie posiadają mitochondrium,ale za to mają ścianę komórkową
- mają wszystkie potrzebna organella komórkowe.
30 3 30