ZADANKO Z TURBO PASCALA:
Napisać program wyświetlający znaki:
1. przyjąć n - liczbę wierszy
2. przyjąć m - liczbę znaków w wierszu
3. przyjąć znak wyświetlany
4. wyświetlić n wierszy, po m znaków w każdym wierszu
5. wyświetlić znak przyjęty

z góry dzięx za chęci :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-07T08:50:47+01:00
Nie jestem pewien czy do końca o to Ci chodziło ale napisałem na szybko takie coś:

Program szescian;
uses CRT;
var
a,n,m,x,y: integer;
znak: char;
begin
Clrscr;
Write('Podaj liczbe wierszy: ');
Readln(n);
Write('Podaj liczbe znakow w wierszu: ');
Readln(m);
Write('Jaki znak przyjac? ');
Readln(znak);
clrscr;
for y := 1 to n do
for x := 1 to m do begin
gotoxy(x,y);
write(znak);
end;

readln;
end.

Jeżeli to nie to to napisz mi MP, sprecyzuj co tu było źle to postaram się Ci pomóc.