Odpowiedzi

2009-11-06T12:00:40+01:00
Mamy 20 g 10% CuSO4 - 10% z 20g to 2 g (tyle jest samego CuSO4)
Dodano 5 g wody
Mamy 25 g x% CuSO4 - w tym 2 g wody
Tworzymy proporcję
25 g - 100%
2 g - x
x= 2g*100%/25g=8%
Odp: Otrzymano roztwór 8 %
2009-11-06T14:12:25+01:00
Masa H20- 5g Cp2- ?
Mr-20g
Cp1 - 10%

Ms= (10% x 20g): 100%
Ms= 2g

Mr2= 20g + 5 g = 25g

Cp= (ms:mr)x100
Cp=(2g:25) x 100
Cp=8%
2009-11-06T14:38:04+01:00
100%-20g
10%-2g (<-masa substancji)

20g+5g=25g

masa roztworu=25g
masa substancji=2g
Cp(stężenie procentowe)=?

25g-100%
2g-x

x=2*100/25 %
x=200/25 %
x=8%

Odp: Stężenie procentowe tego roztworu wynosi 8%.