Odpowiedzi

2009-11-06T12:52:44+01:00
Zad.1.
I 2x- 3 I = 4
2x-3 = 4 lub 2x - 3 = -4
2x=7 lub 2x=-1
x=7/2 lub x=-1/2

zad.2.
a) 2x² + 3x -2 = 0
delta = 9-4*2*(-2) = 9+16= 25
x1= (-3-5)/4= -2
x2= 1/2

b) x² - 6x +9 = 0
delta = 36-36 = 0
x1=6/4= 3/2

c) x² - 5x + 22 = 0
delta= 25-88 = -63
brak rozwiązania
2009-11-06T13:10:48+01:00
Zad 1rozwiaz rownanie
I 2x- 3 I = 4

Dwa przypadki

2x-3=4 v -2x+3=4
2x=7 v -2x=1
x=3,5 v x=-1/2

2x² + 3x -2 = 0
deltab=3^2-4*2*(-2)=9+16=25
√DELTAB=5
x1=(-3-5)/4=-2
x2=(-3+5)/4=1/2

x² - 6x +9 = 0

deltab=(-6)^2-4*1*9=36-36
√DELTAB=0
x0=6/2=3

x² - 5x + 22 = 0

deltab=5^2-4*1*22=25-88=-63
Brak rozwiązań
2009-11-06T13:28:06+01:00
Zad1
|2x-3|=4
2x-3=4 ^ 2x-3= -4
2x=7/2 2x= -1/2
x=3½ x=-½
zad2
a) 2x²+3x-2=0
a=2 b=3 c=-2
Δ=b²-4ac
Δ=-9+16
Δ=25
√Δ=5
x₁=-b-√Δ/2a=-3-5/2×2=-8/4
x₁=2
x₂=-b+√Δ=-3+5/4=-2/4
b)x²-6x+9=0
Δ=36-36=0
√Δ=0
x₁=6-0/2=3
x₂=6+0/2=3
c)x²-5x+22=0
Δ=25+88
Δ=113
√Δ=√113
x₁=5-√113/2
x₂=5+√113/2