A jak rozłozyc na czynniki pierwsze liczby:
3=
15=

Uzupełnij (najlepsza)
Ułamki zwykłe mają rozwinięcia dziesiętne ¹..........lub²............. .
Cyfrę lub grupę cyfr powtarzającą się w rozwinięciu dziesiętnym ³.............. nazywamy ⁴..................... .

Proszę o pomoc! :)

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-06T12:58:24+01:00
Ułamki zwykłe mają rozwinięcia dziesiętne ¹skończone lub²okresowe .
Cyfrę lub grupę cyfr powtarzającą się w rozwinięciu dziesiętnym ³okresowym nazywamy ⁴okresem .

1 5 1
2009-11-06T13:06:44+01:00
3=3*1
15=3*5

1.skończone 2.nieskończone 3.liczby 4.okresem
1 5 1
2009-11-06T13:08:02+01:00
3 = nie można, bo to jest liczba pierwsza
15 = 3 * 5

Ułamki zwykłe mają rozwinięcia dziesiętne ¹skończony lub²nieskończony .
Cyfrę lub grupę cyfr powtarzającą się w rozwinięciu dziesiętnym ³nieskończonym nazywamy ⁴okresem .
1 5 1