Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-09T13:47:03+01:00
P×V/T=const

W warunkach podanych w zadaniu mamy, że objętość się nie zmieni:
p₁×V/T₁=p₂×V/T₂

Należy więc rozpatrzyć jedynie stosunek ciśnienia do temperatury:
p₁/T₁=p₂/T₂

p₁=500kPa
p₂=?
T₁=10°C
T₂=50°C

p₂=p₁×T₂/T₁
p₂=500kPa×50/10=2500kPa

Odp.: Ciśnienie wyniesie 2500kPa.